Việc làm và tài nguyên việc làm

Luôn cập nhật!
Đăng ký

Jobs

Dịch vụ pháp lý của người lao động

Dịch vụ pháp lý của người lao động

Hướng tới công lý là một tổ chức pháp lý phi lợi nhuận bảo vệ người lao động và quyền của họ thông qua kiện tụng tác động và vận động chính sách ở bang Colorado của chúng tôi và trên toàn quốc.

Tư vấn kinh doanh – Mi Casa

Tư vấn kinh doanh – Mi Casa

Chúng tôi giáo dục, đào tạo và hỗ trợ thanh thiếu niên và người lớn trên con đường dẫn đến thành công kinh tế.

Tư vấn pháp lý miễn phí và giảm chi phí - Trung tâm Tư pháp

Tư vấn pháp lý miễn phí và giảm chi phí - Trung tâm Tư pháp

Trung tâm Tư pháp cung cấp trợ giúp pháp lý miễn phí ở khu vực Pikes Peak. Chúng tôi ưu tiên trợ giúp cho người nhập cư ở Colorado, bất kể quốc tịch hoặc tình trạng nhập cư. Khách hàng có thể nhận được tư vấn pháp lý miễn phí tại các phòng khám của chúng tôi hoặc đại diện chi phí miễn phí hoặc giảm tại tòa án. Trung tâm Tư pháp cũng cung cấp các tài nguyên giáo dục về luật gia đình, luật nhà ở và luật nhập cư.

Bạn đang tìm kiếm thứ gì khác?

Khi chúng tôi tiếp tục mời các tổ chức khác tham gia nỗ lực của mình, chúng tôi có thể ưu tiên theo phản hồi của bạn. Nếu có một yêu cầu hỗ trợ cụ thể không có trên trang web của chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi với đề xuất của bạn.

5 + 14 =

Gửi email cho chúng tôi

Ghim nó trên Pinterest